vrijdag 18 december 2009

Kennisbanken voor beginnende leraren

Het Ruud de Moor Centrum ontwikkelt, implementeert en onderhoudt een aantal vakspecifieke kennisbanken (economie, biologie, scheikunde, wiskunde en natuurkunde) voor plaats- en tijdonafhankelijk onderwijs met name voor beginnende leraren. Het accent ligt op de combinatie van vakinhoud en vakdidactiek. Een aantal van jullie heeft wellicht in de opleiding al gebruik gemaakt van één van deze kennisbanken. Maar op internet verschijnen er steeds meer. Ze ontstaan zowel binnen het bedrijfsleven als in onderwijsomgevingen. Deze sites verschillen enorm qua opzet, presentatie, doel en gebruiksmogelijkheden. Dit roept uiteraard vragen op: Wat is een kennisbank? Wat is het verschil tussen een kennisbank en een willekeurige databank? Welke rol kan een kennisbank spelen in het onderwijs? In het boek 'Kennis van kennisbanken' geven de auteurs Hannelore Dekeyser, Ton Kallenberg, Dirk van der Veen en Gé Nielissen een antwoord op deze en andere vragen. Enkele korte bijdragen van andere deskundigen vullen het boek aan. De publicatie is te downloaden via de website van het Ruud de Moor Centrum.
Hoofdstukken die vooral van belang zijn: Weten wat een kennisbank is (Deel 1, hoofdstuk 1) en weten hoe een beginnende leraar een kennisbank kan benutten in zijn professionalisering en in zijn werk (Deel 1, hoofdstuk 2)

donderdag 10 december 2009

Korte handleiding ActivInspire

Eerder berichte ik al over een Nederlandstalige handleiding voor ActivInspire. Die handleiding is nogal fors, een korte basishandleiding voor het digibord vind je hier.

Poster Yourself

Glogster is een nieuwe interactieve wijze van posters maken. Je kunt beeld en geluid toevoegen aan je poster, de poster opslaan en publiceren. Voor het onderwijs heeft Glogster de mogelijkheid om een virtuele klas (gratis) te registreren met maximaal 50 leerlingen. Een handleiding voor het gebruik in de klas vind je hier. Als je zelfstandig in Glogster wil werken kan dat ook. Je moet wel eerst een account aanmaken, daarna ga je aan de slag via 'Create a new Glog'. Gelukkig kun je naast het materiaal in de Glogsterbibliotheek ook je eigen materiaal uploaden. Een handleiding vind je hier.

vrijdag 4 december 2009

Digitale biologie wandplaten

Onder biologiepagina vind je onder links een wandplatencollectie op hoge resolutie voor het digibord. Je kunt kiezen voor Biochemie en genetica, Menskunde, Dieren en Planet ne schimmels. De site wordt beheerd door een docent van de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur.

donderdag 3 december 2009

Google-Apps

Erg Amerikaans, maar op dit YouTube kanaal vind je informatie over Google-Apps. De sectie How to ... is natuurlijk van belang, maar ook de Testimonials afspeellijsten zijn interessant om te onderzoeken hoe ze in de Verenigde Staten op universiteiten en scholen werken met Google-Apps.

ICT-didactiek voor docenten

Margreet van den Berg stelde onlangs op haar blog dat: "In publicaties als 'Leren van Jongeren' (Wim Veen en Frans Jacobs) en Generatie Einstein (Jeroen Boschma en Inez Groen en ) wordt de indruk gewekt dat jongeren van nu alles weten van computers. Op het eerste gezicht lijkt dat juist: de meeste jongeren zijn prima in staat om hun mobieltje te bedienen, een filmpje op te zoeken op YouTube, een Hyvespagina te vullen of via MSN te communiceren met anderen. Activiteiten waar menig volwassene (ook docenten) behoorlijk wat moeite mee hebben. Maar schijn bedriegt: niet alle jongeren zijn even vaardig met de computer en er moet ook onderscheid gemaakt worden in verschillende soorten vaardigheden. Het spelen van een game is iets anders dan het zoeken naar informatie en het bekijken van een filmpje is iets anders dan het maken ervan. Voor docenten geldt vaak het omgekeerde: ze denken dat ze weinig weten van elektronische media en voelen zich vaak de mindere van jongeren."
Tot zo ver. Docenten op onze school weten dat dit één van mijn stokpaardjes is. Er is een onderwijsvisie nodig waarin specifiek ICT-didactiek meer aandacht krijgt. Docenten weten dan misschien minder van apparaten, maar zij weten wel hoe je een opdracht kunt structureren, wat etiquette (op het net) is en wat schending van het auteursrecht behelst om maar eens wat zaken te noemen. Leerlingen naar de Mediatheek sturen met een ongestructureerde opdracht is in de meeste gevallen dan ook vrij zinloos. Op school is inmiddels een groep gestart waarin medewerkers zitten die zorgen hebben over het gebruik van digitale media en -middelen in ons onderwijs.
Als je je interesseert voor dit onderwerp dan wil ik je hierbij wijzen op twee uitgaven die je in de Mediatheek kunt lenen:
Bronkhorst, J. , Basisboek ICT-didactiek (2005)
Bijlsma, A. ... [et al.], Handboek Digibord en didactiek (2009)

dinsdag 24 november 2009

Anatomiebronnen

Op www.thinkanatomy.com vind je allerhande (Engelstalige) bronnen die met anatomie te maken hebben. Soms heeft een bron een medische invalhoek, soms krijg je afbeeldingen van het menselijk lichaam in allerhande poses die bedoeld zijn om te gebruiken bij tekenlessen. Je vind er ook educatieve films op Youtube.

Integratie mediaonderwijs in curriculum

De Doorlopende Leerlijn Mediawijsheid biedt een inventarisatie van activiteiten en materialen voor educatief medewerkers en maakt voor ontwikkelaars van (les)materiaal duidelijk waar ‘witte vlekken’ zitten in het aanbod. De gratis leerlijn is uitgewerkt voor 419 kerndoelen en eindtermen van 108 vakken en komt dit najaar online. De Doorlopende Leerlijn Mediawijsheid is een initiatief van het Nederlands Instituut voor Filmeducatie in samenwerking met Digital Playground, Kunstgebouw (Mediafabriek) en Stichting Leerplan Ontwikkeling.
Voor nieuws over mediawijsheid kun je terecht op www.mediawijsheid.nl.

Literatuurgeschiedenis

Literatuurgeschiedenis.nl is gereed. De middeleeuwse literatuur is al enige jaren beschikbaar en wordt inmiddels zeer veel gebruikt in het onderwijs en daarbuiten. Eind 2008 kwamen respectievelijk de Gouden Eeuw, de Achttiende Eeuw en de Negentiende Eeuw online; de literatuur vanaf 1900 is er nu aan toegevoegd. Een geschiedenis van de hele Nederlandse literatuur van ‘Hebban olla vogala’ tot Tirza. Als docent kun je toegang krijgen tot de didactische module van deze site door bij de redactie een gebruikersnaam en wachtwoord aan te vragen (vermeld daarbij a.u.b. naam, school+adres, mailadres). Met behulp van deze login kun je zelf logins voor afzonderlijke klassen aanmaken.

woensdag 18 november 2009

Webchair


De WebChair is een vernieuwd mobiel video systeem waarmee, via internet, een beeld- en geluidverbinding kan worden opgezet tussen school en een langdurig zieke leerling thuis. De WebChair is speciaal ontwikkeld voor het middelbaar en voortgezet onderwijs. Het systeem is op een bureaustoel gemonteerd zodat deze, met behulp van twee buddy's, eenvoudig verplaatst kan worden van het ene klaslokaal naar het andere. Het volstaat om de electriciteit- en ethernetkabel aan te sluiten om, via de WebChair, de beeld- en geluid verbinding met de leerling op afstand tot stand te brengen. Bij de zieke leerling thuis of waar hij of zij verpleegd wordt, volstaat een moderne PC of laptop met internetaansluiting en een webcam om de verbinding met school tot stand te brengen. Het camerabeeld van de WebChair op school wordt thuis op de PC of laptop van de leerling geprojecteerd. Omgedraaid wordt het beeld van de leerling thuis levensgroot op het beeldscherm van de WebChair in de klas geprojecteerd. Op onze school maakt één leerling gebruik van deze voorziening. Je kunt via de Mediatheek (Kamal) de stoel reserveren.

dinsdag 17 november 2009

Kijk in je brein

Website over de werking van het brein, gericht op leerlingen. De website http://www.kijkinjebrein.nl/#/intro bevat informatie over de hersenen, hersenonderzoek, mythes, spellen, proeven, afbeeldingen en links. Leuk is dat je interessante informatie kunt opslaan in het 'werkgeheugen' en vervolgens voor een werkstuk of presentatie kunt gebruiken. Initiatiefnemer van de website is prof. dr. Eveline Crone van de Universiteit Leiden. Ze is bekend van het wetenschappelijke boek 'Het puberende brein' dat in de Mediatheek geleend kan worden.

maandag 16 november 2009

Kijk op beoordelen

Ik wil hierbij de volgende site onder jullie aandacht brengen: http://portal.rdmc.ou.nl/kob/app/start.jsp. Met deze website 'Kijk op beoordelen' heeft het Ruud de Moor Centrum (Open Universiteit) een instrument ontwikkeld waarmee leraren hun beoordelingen bewuster kunnen gaan structureren en vormgeven. Ik weet dat wij op school een eigen wijze van beoordelen hebben, maar misschien kun je hierin tch handvaten vinden om het leerproces van onze leerlingen te verbeteren.
Bron: Nieuwsbericht 5 november 2009 Open Universiteit
http://www.ou.nl/eCache/DEF/2/16/023.html

Animaties Natuurwetenschappen

In samenwerking met Schoolbieb.nl (Vereniging van Openbare Bibliotheken) heeft eduMedia het genoegen je een gratis proefperiode op haar educatieve inhoud aan te bieden. De animaties behandelen diverse onderwerpen uit de natuurwetenschappen. Er zijn op dit moment zo’n 500 animaties, jaarlijks worden circa 50 nieuwe animaties ontwikkeld. Na de proefperiode stopt deze mogelijkheid. Geselecteerde animaties zijn dan slechts via Schoolbieb te benaderen.

zondag 15 november 2009

Les 2.0

LES 2.0 is een nieuw type leermiddel dat honderden digitale lesplannen zal omvatten bedoeld voor het voortgezet onderwijs. Het zullen digitale lesplannen zijn met een kwaliteitskeurmerk en gekoppeld aan de LES 2.0-leerdoelenmatrix, opgesteld in samenwerking met het SLO.
LES 2.0 is een initiatief van 27 scholen voor voortgezet onderwijs (Digilessen VO) en zes bekende erfgoedinstellingen: het Nationaal Archief, Beeld en Geluid, het Filmmuseum, Naturalis, het Rijksmuseum van Oudheden en het Museum Volkenkunde. LES 2.0 moet een belangrijke aanvulling vormen op het huidige aanbod van lesmateriaal en wordt mede mogelijk gemaakt door o.a. het ministerie van OCW. Het programma wordt in fasen ontwikkeld. Eerst zullen er lesplannen beschikbaar zijn voor Biologie (Tweede fase), Mens en Maatschappij (onderbouw) en Zorg en Welzijn (vmbo 3 en 4).
De kenmerken:
Afgeronde leereenheden, bescheiden omvang (1 lesuur), krachtige bronnen en eenvoudig bereikbaar via internet.
Helaas voor ons wordt de leerstof aangeleverd en vervaardigd in het SCORM-format dat alleen in elo-omgevingen werkt. Ik wil dan ook met dit artikel vooral jullie aandacht vestigen op ontwikkelingen die -als wij niets doen op onze school - volledig aan ons voorbij zullen gaan.
http://www.lestweepuntnul.nl/

vrijdag 2 oktober 2009

Teleblik

De nieuwe digicode voor Teleblik is op te vragen bij de balie van de Mediatheek van de Berkel. De code is door IJssel- en Berkelleerlingen te gebruiken. Er is nu één ingang naar alle bronnen op Teleblik; het onderscheid tussen PO, VO en MBO is verdwenen dus u logt in op http://www.teleblik.nl/. Ook de redactionele context is verdwenen; programma’s zijn niet meer ingedeeld op niveau (PO/VO/MBO), vakgebied en dossiers/thema’s. U vindt in het vernieuwde Teleblik hele afleveringen van programma’s. Deze zijn wel speciaal voor het onderwijs geselecteerd, maar er niet meer speciaal voor omschreven. Verder kunt u de afleveringen ook dit schooljaar zelf snijden met een verbeterde ‘snijmachine’. U kunt de teleblik video’s en fragmenten opslaan in een eigen werkomgeving. Het vrij zoeken is verbeterd, alsook het zoeken van A-Z.
Naast het gratis Teleblik lanceren de makers van Teleblik dit schooljaar ook een nieuw onderwijsplatform: ED*IT. ED*IT biedt toegang tot honderdduizenden bronnen van diverse musea en archieven op één website. Video’s, audio, foto’s en artikelen zijn speciaal voor het onderwijs geselecteerd, omschreven en in context geplaatst door de redactie van Schooltv. Bovendien zijn de bronnen met ED*IT eenvoudig te verwerken tot online lessen, werkstukken en presentaties. ED*IT is er in twee varianten: ED*IT BASIS voor het basisonderwijs en ED*IT EXTRA voor het voortgezet- en beroepsonderwijs. Scholen krijgen toegang tot ED*IT EXTRA middels een abonnement. Een digicode waarmee je ED*IT gratis en vrijblijvend 1 maand kunt proberen kun je ook opvragen bij de Mediatheek van de Berkel..

donderdag 1 oktober 2009

Tools

Op het leerlingennetwerk van de Berkel in de Mediatheek en het Computerlokaal kunnen leerlingen gebruik maken van een Toolsmap. Deze map is te vinden onder het startmenu-Bureau accessoires. Hier vind je onder meer mindmapping software (Freemind), Blender en Google Sketchup (programma's waarmee je driedimensionaal kunt ontwerpen), een programma om van een Word-document een PDF te maken en een PDF converter. Pencil is een tekenprogramma dat je hier kunt gebruiken en met GIMP kun je foto's bewerken. Voor dyslexie leerlingen hebben wij het freeware ReadPlease geïnstalleerd. In het Engels, Frans, Duits en Nederlands worden de teksten door een computerstem voorgelezen. De stemmen zijn niet optimaal, maar bij voldoende vraag kunnen we betere stemmen bijkopen. Intervideo WinDVD is een programma dat alle videoformaten afspeelt.

Handleiding ActivInspire

Op onderstaande link kun je een Nederlandstalige handleiding voor de nieuwe software downloaden: http://www.pthgroep.nl/pages/pagina.aspx?p=fa74da6b-6934-453e-b693-ca9452d56f38&sp=50d737b4-87b1-4fa6-81ef-df956b6bc619

dinsdag 22 september 2009

Europa Educatief

Europa Educatief is een project van het Ministerie van Buitenlandse zaken. Op de site vind je lesmateriaal gesorteerd naar niveau en schooltype en verder alles wat je nodig zou kunnen hebben voor je lessen over Europa. Er is nieuws over Europa en erg handig zijn de themakaarten die je er kunt vinden voor het digibord, maar leerlingen kunnen die natuurlijk (in PDF) ook voor werkstukken gebruiken.

donderdag 17 september 2009

Propaganda Filmmaker

Laat je leerlingen zelf een 40 seconden durend propagandafilmpje monteren met bestaand geluid, video en foto's. Helaas is het allemaal in het Engels, maar het is te mooi om hier niet te vermelden. Het is te vinden op de site The American Image: The Photographs of John Collier Jr.: http://americanimage.unm.edu/propagandafilmmaker.html.
Het Maxwell Museum of Anthropology en het College of Education’s Technology & Education Center (TEC) van The University of New Mexico werkten samen aan de realisatie van deze website.

maandag 14 september 2009

Nieuwe Activ borden

Er zijn twee nieuwe digitale borden geplaatst in het prakticumlokaal en in Frans2. Deze schoolborden zijn de eerste digitale borden van een nieuwe Activ-generatie die gebruik maken van de nieuwe software ActivInspire Professional Edition. Alle borden binnen De Berkel zullen met ActivInspire worden uitgerust. De nieuwe borden (niet de oude in het computerlokaal en Duits1) bieden de mogelijkheid om met twee pennen op hetzelfde bord te schrijven en direct een camera of usb aan te sluiten. De pennen zijn niet uitwisselbaar. Je kunt ook bij ActivInspire nog steeds van twee interfaces Primary en Studio gebruik maken, de keuze is aan jou.
Een Engelstalige handleiding voor ActivInspire Primary vind je op: http://public.portaallvc.nl/activboard/Lists/Aankondigingen/DispForm.aspx?ID=6
Je kunt ActivInspire Personal Edition ook downloaden op je eigen pc: http://www.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.17860.
Zodra je een Nederlandstalige handleiding van ActivInspire vind of er zelf een gaat schrijven, laat het via dit medium ook aan de anderen weten.
In de Mediatheek kun je een ActivTablet lenen, zodat je thuis een digitaal bord kunt simuleren. http://www.youtube.com/watch?v=WlIVG6IaUGk

woensdag 9 september 2009

Google-Earth

Iedereen kent inmiddels Google-Earth, maar wist je ook dat je zelf lesmateriaal kunt toevoegen of bestaand lesmateriaal in Google-Earth kunt gebruiken? via http://www.earthquest.nl/ kun je (nadat Google-Earth is geïnstalleerd) downloads toevoegen, die je in je les kunt gebruiken. Je kunt ook kijken voor materiaal op het Engelstalige http://www.earthquests.com/.
meer interessante websites:
http://bbs.keyhole.com/ubb/ is de plek om te discussiëren over Google-Earth. De community is onderverdeeld in verschillende interessegebieden waaronder één voor Education. http://www.ogleearth.com/ is een weblog over het gebruik van Google-Earth. Vooral de indeling in categorieën rechtsonder is handig (onder andere: Tools, Content, Communities).

vrijdag 4 september 2009

Online grafisch woordenboek Engels

Onderstaande link geeft je toegang tot een grafisch Engels woordenboek, dat visueel relaties en associaties tussen woorden aangeeft, de betekenis van een woord geeft, de werkwoordsvorm en tegenovergestelde betekenissen aangeeft.
http://www.visuwords.com/

vrijdag 28 augustus 2009

Gratis cursus Onderwijs en ICT

Wie meer wil doen met de mogelijkheden van computers, internet en nieuwe media in het onderwijs, maar nog niet alle mogelijkheden kent, is er de gratis cursus Onderwijs en ICT. In deze cursus worden de cursisten stap voor stap mee genomen langs de belangrijkste toepassingen. De cursus kan helemaal op afstand worden gevolgd. Iedere maand wordt er een nieuw cursusdeel gestuurd. De cursus wordt ontwikkeld door Serge de Beer, die werkzaam is als coördinator Onderwijs en ICT bij een grote scholengroep. Daarnaast heeft hij jaren voor de klas gestaan en kent de inzet van ICT uit de praktijk. Door het schriftelijke karakter en de digitale verspreiding is deze cursus voor iedereen toegankelijk. De cursus is heel laagdrempelig gehouden en voor vrijwel alle scholen toepasbaar. In principe is de cursus gratis. Wanneer je van mening bent dat de cursus een meerwaarde heeft gehad voor jou persoonlijk of de organisatie waar je voor werkt kunt je naar eigen inzicht een bijdrage doen.

donderdag 27 augustus 2009

20 manieren om Google-docs in de klas te gebruiken

Nu we in het nieuwe schooljaar toegang krijgen tot Google-Apps is het wel handig om ons langzaam te oriënteren op wat Google-docs voor het onderwijs kan betekenen. Zie hiervoor dit document.

woensdag 26 augustus 2009

Gratis werkbladen voor wiskunde en Engels

Op http://www.schoolhousetech.com/Products/Default.aspx kun je gratis werkbladen gebruiken voor wiskunde en Engels. Het programma bestaat uit een freeware pakket en een apart shareware pakket. Het freeware pakket kun je downloaden en onbeperkt gebruiken, het shareware programma kun je in een trial versie 20 maal gratis gebruiken. Een docent Engels zegt over de Free Word Search Maker : "Dit programma is heel geschikt voor het oefenen van vocabulaire maar ook voor het toetsen hiervan. Ik ben in mijn lessen begonnen met de ouderwetse schriftelijke woordjesoverhoringen te vervangen door puzzels. De leerlingen leren het vocabulaire bij een thema, tussen de 25 en 50 woordjes, en moeten vervolgens een kruiswoordpuzzel invullen waarin zeker 30 van de geleerde woordjes teruggevraagd worden. Het programma biedt ook nog de mogelijkheid om de woordjes en zinnen te ‘rescrambelen’ waardoor je verschillende versies van dezelfde overhoring krijgt." Let op! Bij het downloaden van het programma moet ook Microsoft.Net framework 3.0 worden gedownload. Dit kan wel even duren.

Puzzlemaker

Op http://www.puzzlemaker.com/ kun je in een paar simpele klikken een puzzel maken. Dit is een web-based programma en geheel gratis. Op de openingspagina kun je al meteen een keuze maken uit 10 verschillende soorten puzzels. Vervolgens word je in een paar simpele stappen geleid door het programma. Je kunt de puzzels ook opslaan om ze vervolgens te verwerken in een ander document.

maandag 13 juli 2009

Wat is genomics?

Genomics is een verzameling van kennis en technieken die wetenschappers in de life sciences - het onderzoek naar de levende natuur, inclusief de mens - gebruiken om het leven te leren begrijpen. Het ingewikkelde samenspel van duizenden verschillende genen, eiwitten, voedings- en afvalstoffen in elke cel. Het samenspel van miljarden cellen in het lichaam. Deze site is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over genomics of zich daarover een mening wil vormen. Bijvoorbeeld scholieren die informatie voor een werkstuk zoeken of zich willen oriënteren op carrièremogelijkheden. Leerkrachten die het onderwerp genomics in hun les willen gebruiken of een Reizend DNA-lab in de klas willen halen. Met genomics woordenboek en de mogelijkheid om met de klas of individueel een vraag te stellen aan een team van experts.
http://www.watisgenomics.nl/genomics/genomics/overdezesite.html#

donderdag 9 juli 2009

Online oefenen met de Engelse taal

Laat leerlingen zelf online oefenen met Engels. Basiskennis kunnen ze hier oefenen. Je kunt ook examen kwaliteiten voor de meest voorkomende internationale niveau's oefenen op een site met gratis oefenexamens. Voor een basale uitleg van grammatica en uitspraak kun je gebruik maken van deze site. Maar er is meer. In een blogpost van Zaidlearn noemt hij maar liefst 45 sites voor onderwijs in Engles als tweede taal. Erg handig.

maandag 29 juni 2009

Tips en trucs voor je digibord

Onderstaande link geeft toegang tot een aantal korte instructiefilms op de Promethean site. Heb je meer instructiefilms of heb je tips? Reageer. Eind augustus zullen er in totaal 4 digiborden op De Berkel hangen. Probeer niet alleen het wiel uit te vinden, maar deel tips en trucs met elkaar.
http://www.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.1147

donderdag 25 juni 2009

Mediawijsheid

Medialessen.nl is een initiatief van stichting Kennisnet, stichting Mijn Kind Online en de Vereniging Openbare Bibliotheken.De site is bestemd voor leraren die mediawijsheid in hun lessen willen integreren of mediawijsheid apart in een les willen behandelen. Op deze site voor het primair en voortgezet onderwijs worden bestaande medialessen op één plek verzameld. Er zijn medialessen te vinden van professionele organisaties maar ook van leraren zelf. Van een les over modellenprogramma’s op televisie tot lessen over beeldmanipulatie in kranten en publiceren op internet.
http://www.medialessen.nl/mediawijsheid

maandag 15 juni 2009

Digitale abonnementen

Voor de IJssel- en de Berkeldocenten en -leerlingen zijn via de Mediatheken een aantal digitale abonnementen te raadplegen. Dit betreft Encarta online (dit is de Winkler Prins online), Keesings Historisch Archief (voor Geschiedenis), Uittrekselbank, Uittrekselbank Jeugd, Literom (recensies over Nederlandstalige literatuur), de Actuele Documentatiebank (krantenartikelen op trefwoord) en Teleblik (het beeldarchief van de publieke omroep). De Mediatheek van De Berkel heeft daarnaast nog een groot aantal digitale encyclopedieën. Er zijn dus alternatieven voor Google, Wikipedia en Scholieren.com. Maak de leerlingen hier vooral bekend mee en verwerk de mogelijkheden in je opdrachten.

donderdag 11 juni 2009

Online interactieve kaarten

In Maps of War vind je onder meer een korte animatie over het onstaan van het geloof op een wereldkaart. Je kunt de interactieve kaart activeren, waarna een tijdlijn gaat lopen. Verder zijn op de site via de link Maps eigen kaarten over de verspreiding van de democratie en Irak te vinden. Via Library in het hoofdmenu vind je animatiekaarten van verschillende bronnen. Onder meer worden hier de oorlog in Irak en de Eertse en Tweede Wereldoorlog behandeld.

WolframAlpha

De Britse wiskundige Stephen Wolfram lanceerde in mei de meest ambitieuze zoekmachine sinds Google. Volgens Stephen Wolfram is WolframAlpha een "computergestuurde kennismachine", die de haar gestelde vragen begrijpt en de wiskundige en computergestuurde vaardigheid bezit om er een accuraat antwoord op te geven. De machine is geprogrammeerd om antwoorden te geven op specifieke vragen op vlak van economische statistieken, aardrijkskunde en veel meer. Google zoekt voor ons wat anderen hebben gepubliceerd, WolframAlpha zal via computers samenbrengen wat we weten. Een online zoektocht naar bijvoorbeeld het Bruto Nationaal Product van Nederland, levert bij Google een aantal verwijzingen op. WolframAlpha komt met cijfers. Je kunt verder in WolframAlpha formules invoeren en berekeningen laten uitvoeren. Zoek de hoogte van de Eifeltoren, informatie over een willekeurige stad etcetera. Kijk eens naar alle voorbeelden op de openingssite om ideeën op te doen. http://www.wolframalpha.com/

donderdag 4 juni 2009

ActivStudio Containers in stappen

Handleiding om op het Activbord afbeeldingen aan woorden te koppelen. Het juiste woord bij de juiste afbeelding kan handig zijn voor de talen of voor aardrijkskunde bijvoorbeeld het juiste land koppelen aan iets. Hoe het werkt kun je in een ongeveer 10 minuten durend filmpje zien.
http://www.bordwerk.nl/v_476_ActivStudio-Containers.php

Games in het onderwijs

Gamen wordt vaak geassocieerd met schieten, exploderende lichamen, bloed en kinderen met vierkante ogen, maar er zijn ondertussen heel veel educatieve games. Eén van de games waarvoor je een hele klas kunt aanmelden is Miniconomy. Dit is een online handelsspel waarin een economische maatschappij wordt gesimuleerd. Het spel werd ontwikkeld voor de bovenbouw havo en vwo van het voortgezet onderwijs, en dan met name voor de vakken Economie en Wiskunde A. Door verschillende maatschappelijke aspecten in het spel kan het echter ook voor vakken als maatschappijleer, Nederlands en Engels worden ingezet. In een ronde van drie aaneengesloten weken kunnen de leerlingen zelfstandig aan de slag met het spel. De opdracht bepaalt de docent. (http://www.miniconomy.nl/ )
Leerlingen kunnen individueel of in groepjes voor natuurkunde zelf een brug bouwen in de Westpoint Bridge Designer (http://bridgecontest.usma.edu/download.htm ) Leerlingen en docenten kunnen in deze gratis software een vakwerk-brug tekenen over een ravijn en vervolgens met een vrachtauto testen of de brug sterk genoeg is. Als de vrachtauto over de brug rijdt verkleuren de stangen naarmate ze meer belast worden. Als de toelaatbare belasing wordt overschreden stopt de auto of stort de brug in het ravijn.
Ook Engelstalig is Play The News dat als discussiemiddel bij maatschappijleer ingezet zou kunnen worden. http://www.playthenewsgame.com/portal/home.action
Het zijn zo maar drie willekeurige voorbeelden van games in je les. Gelukkig houdt Margreet van den Berg (mediathecaris en informatiespecialist) voor het onderwijs bij wat er op educatief gebied verschijnt. Zie hiervoor: http://ict-en-onderwijs.blogspot.com/

Didactiek voor het digitale schoolbord

Welke didactische meerwaarde biedt het digibord boven een gewoon schoolbord, een whitebord of een computer met beamer? En verandert het klassenmanagement bij het gebruik van een digischoolbord? Of je nu lesgeeft in het primair, het voortgezet of speciaal onderwijs, dit dossier helpt je op weg in de wereld van het digitale schoolbord.
http://www.onderwijsweb.nl/dossiers/Digibord/Pages/Introductie.aspx
Zie verder enkele artikelen van Ton Koenraad van de Hogeschool Utrecht over digiborden.
http://www.callinpractice.net/IWBnl/publicaties

vrijdag 29 mei 2009

Powerpoint online

Wie wel eens een presentatie houdt en daarbij Powerpoint gebruikt, weet maar al te goed hoe zenuwslopend het kan zijn als de USB stick met presentatie niet goed wordt gelezen. Ook leerlingen kennen deze Powerpointstress. Deze kan echter redelijk eenvoudig worden verholpen met Slideshare. Daar kun je je eigen PowerPoint- of Openoffice-presentaties plaatsen. Deze worden automatisch omgezet naar een filmpje in het webvriendelijke swf-formaat. Een bezoeker van de site kan de presentatie dan bekijken in zijn/haar webbrowser. Voor een handleiding zie de volgende link:
http://www.educos.nl/ictnieuws/icte-tool-04.php
Bron: http://www.educos.nl/ictnieuws/index.php

maandag 25 mei 2009

Leren met meer effect

"Of een leerling nu les krijgt van een echte docent of van goede educatieve software met begeleiding van een onderwijsassistent, er zijn geen verschillen in leerprestaties. Dit is de conclusie van het onderzoek Taaltuin Twente, één van de experimenten van het onderzoeksprogramma 'Leren met meer effect' van Stichting Kennisnet. Gerrit Brouwer, locatiedirecteur van het Twents Carmel College aan het woord: "De kracht van ict is dat het zorgt voor minder werkdruk bij docenten en meer maatwerk in de klas." Met het project ‘Leren met meer effect’ zoeken (10) scholen en onderzoekers naar manieren om het onderwijs met behulp van ict effectiever en efficiënter te maken. De leerlingen van het Zuyderzee College bleken het gestructureerd aanbieden van materiaal hoger te waarderen: ze voelden zich meer eigenaar van hun werkproces en hun intrinsieke motivatie was hoger. Uit het onderzoek bleek bovendien dat ook docenten door het gebruik van ict over het algemeen gemotiveerder zijn in hun vak. Het rapport 'Leren met meer effect' is in april aangeboden aan de Tweede Kamer. Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een klein onderdeel van het onderzoek. Je kunt het hele rapport lezen onder : http://issuu.com/johnvandongen/docs/eindrapportage-lmme
Een PDF vind je hier: http://www.minocw.nl/documenten/EindrapportageLMME[1].pdf

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci uitgelegd in het Engels. Je kunt op een tijdbalk manuscripten, schilderijen, grafiek en uitvindingen aanklikken en tevens zijn leven in de tijd volgen. De afbeeldingen zijn van verklarende teksten voorzien en zijn tevens in grotere thema's gerangschikt. Verder zijn er spelelementen te vinden op de site en kunnen leerlingen - net als Leonardo - een monster uit verschillende dieronderdelen samenstellen. Ook kunnen ze door het goed beantwoorden van vragen bijvoorbeeld de Mona Lisa laten lachen.
http://www.universalleonardo.org/index.php
Voor de anatomische tekeningen van Da Vinci zie:
http://www.gfmer.ch/International_activities_En/Leonardo_anatomical_drawings.htm
Voor de tekeningen van Da Vinci zie:
http://www.drawingsofleonardo.org/
Wil je inzoomen op 'het laatste avondmaal' of de 'Mona Lisa' zie:
http://www.elrelojdesol.com/interactive-paintings/index.htm

maandag 18 mei 2009

Een Romeinse stad

Een site voor een ieder die snel wil weten volgens welk plan een Romeinse stad in de oudheid werd gebouwd, met uitleg over de diverse gebouwen. Via onderstaande link wordt in beeld de plattegrond en de functies van de gebouwen in een Romeinse stad uitgelegd. Verder zijn er links naar websites en films. In het geheel passeren 33 slides de revue waarbij je steeds op de knop 'verder' linksonder klikt. Tussen dia 3 en 4 werkt dit helaas niet en moet je handmatig het linkermenu aanklikken.
http://www.digischool.nl/gs/community/histoforum/romestad/dia1.htm

donderdag 14 mei 2009

Virtueel Prakticum Lokaal

In het virtuele practicumlokaal zijn de ongeveer 200 applets ingedeeld in negen categorieën; mechanica, dynamica, elektromagnetisme,thermodynamica, optica, golven, kwantumfysica en overige. Zo te gebruiken, zonder dat er gewonden vallen.

maandag 11 mei 2009

En nu iets heel anders!

Als je je leerlingen voor Engels eens wilt laten oefenen met het uitschrijven van een dialoog is dit animatieprogramma een aanrader. Je kunt direct beginnen binnen Xtranormal met MakeMovies. De leerlingen kunnen hier door het typen van tekst, het kiezen van een karakter en het slepen van icoontjes binnen een paar minuten een animatiefilmpje maken. Wel moeten ze een gratis account aanmaken om het filmpje te kunnen bewaren. Je kunt ook een Frans of Duits karakter kiezen, maar de 'computer'uitspraak is dan veel minder.

vrijdag 8 mei 2009

Animaties voor het digibord

Op de site van Yenka, de leverancier van crocodile clips, staan honderden gratis animaties en afbeeldingen voor de vakken wiskunde, electronica, natuur- en scheikunde en astronomie.
Onze school heeft een thuislicentie voor gebruik van Yenka. Dat betekent dat docenten en leerlingen thuis gratis Yenka kunnen gebruiken. Voor informatie hierover kun je terecht bij Tjerk de Vries.

Online expositie Einstein

Brieven van de wereldberoemde natuurkundige Albert Einstein zijn toegankelijk gemaakt door een tentoonstelling op internet. De expositie is samengesteld door het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. Het gaat om brieven uit de periode 1919 tot 1947. Al voordat Einstein (1879-1955) furore maakte met zijn relativiteitstheorie en de Nobelprijs verwierf, stak hij zijn mening over maatschappelijke vraagstukken niet onder stoelen of banken, zo blijkt uit de brieven. De brieven zijn te vinden onder 'Correspondentie'.

donderdag 7 mei 2009

Oefenen met Frans

Gratis zelfcorrigerend lesmateriaal voor Frans vind je op http://www.didieraccord.com/ en uitspraak oefenen is onder meer mogelijk op http://www.bonjourdefrance.com/. Franse werkwoorden kun je online oefenen op http://www.verbs-online.com/french-verbs/french-verbs.htm.

donderdag 23 april 2009

De 10 tijdvakken van ...

'De tien tijdvakken van .....' is een digitaal instrument waarmee leerlingen hun eigen invulling geven aan de tien tijdvakken. Deelname aan 'De tien tijdvakken van ...' is gratis. Als u met één of meer klassen wilt meedoen kunt u zich aanmelden via de knop 'registreren'. U ontvangt dan een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee u kunt inloggen op de website.
http://tientijdvakken.slo.nl/
Geschiedenisdocent Albert van der Kaap schrijft in zijn Online Tijdschrift voor Geschiedenisdidactiek hierover: "Het (gratis) digitale instrument 'De tien tijdvakken van... ' , ontwikkeld door SLO, maakt het mogelijk een eigen locale of regionale canon te maken. Maar ook een eigen invulling geven aan de tien tijdvakken is een mogelijkheid".
http://www.vanderkaap.org/histoforum/2009/tientijdvakken.html

woensdag 22 april 2009

Goed voorbeeld doet volgen

Achter onderstaande link vind je tien filmpjes over de interactieve inzet van digiborden binnen het onderwijs. Hoe kun je bijvoorbeeld met je digibord het denken van je leerlingen stimuleren? Of lessen verbinden? Docenten vertellen over de mogelijkheden die het digitale bord hen heeft geboden.
http://vo.digiborden.kennisnet.nl/voorbeeldenplein/interactieveinzet

vrijdag 17 april 2009

donderdag 16 april 2009

Alarmerend!

Op 8 april werden op twee websites de volgende artikelen gepubliceerd. De website van Elsevier meldde dat uit Canadees onderzoek bleek dat de eerstejaars studenten van tegenwoordig niet meer nadenken en dat ze volledig vertrouwen op de internet-encyclopedie Wikipedia. Professoren aan universiteiten vinden dat studenten minder volwassen zijn dan generaties hiervoor. Ook vinden docenten aan universiteiten dat studenten 'succes verwachten, zonder moeite te hebben gedaan.' Dat alles stelt de Canadese professor Brian Brown, die onderzoek deed bij 2.000 professoren. De huidige jeugdcultuur van zelfvertrouwen, waardoor jongeren denken dat ze alles aankunnen, maakt volgens Brown dat ze het woord falen niet meer kennen. Een maand eerder stond het volgende artikel op Webwereld: Vanaf oktober 2009 zal MSN Encarta (de online Winkler Prins) na 10 jaar niet meer beschikbaar zijn (dat geldt ook voor Nederlandse scholen). Volgens het bericht van Microsoft is de manier waarop mensen informatie zoeken op internet de laatste jaren sterk veranderd. Het bedrijf doelt daarmee vermoedelijk vooral op de opkomst van gratis alternatieven als Wikipedia en Google Maps.
Wij hebben als school tot die tijd nog een (web)abonnement op Encarta, dat in de Mediatheek en het computerlokaal is te bereiken via office.

woensdag 15 april 2009

Geheugen van Nederland heeft gratis lessenmaker

De lessenmaker is een programma waarmee op een eenvoudige manier lessen kunnen worden samengesteld met behulp van digitale teksten en beeldbronnen. Veel docenten zouden graag zelf hun [digitale] onderwijsmateriaal samenstellen en bewerken. Misschien bent u ook wel zo’n docent. U wilt best gebruik maken van bestaande, kant-en-klare digitale lessen, maar alleen als deze goed aansluiten bij het curriculum en het niveau van uw leerlingen. Het liefst zou u bestaande lessen ‘rearrangeren’, of zelf nieuwe maken. Het Geheugen van Nederland biedt u nu een uitstekend middel om dit doen: de lessenmaker. Bekijk de lessenmaker op: http://weblessentool.geheugenvannederland.nl/.

Wat is een Wiki?

Een wiki is een dynamische website waar door meerdere mensen aan wordt gewerkt, bijvoorbeeld door een klas. Een wiki kenmerkt zich door een open werkstructuur waar met gezamenlijke verantwoordelijkheid aan wordt gewerkt. Je kunt het jezelf heel moeilijk maken en zelf op zoek gaan naar de verschillende aanbieders van wikiapplicaties, maar je kan je initiatief ook aanmelden bij Kennisnet (http://wiki.kennisnet.nl/). Voor deze initiatieven wordt een wiki-omgeving ingericht en zijn er handleidingen en kosteloze begeleiding door een ervaren wikipediaan. Kijk ook eens naar het instructiefilmpje over wiki's op http://www.23dingen.nl/?p=491

maandag 6 april 2009

Rondreis door het menselijk lichaam

Het menselijk lichaam is een belangrijke module binnen het vak biologie. In het verleden bestudeerden leerlingen dit gewoon in een boek of met zo'n pop met uitneembare onderdelen. Later kwamen er dvd’s en computerprogramma’s waarmee je al meer kon bekijken. Nu is er ook een website waar je –helemaal gratis- het lichaam van onder tot boven en van binnen en van buiten kunt bestuderen. In dit filmpje kunt u zien hoe de website werkt en wat er allemaal mee mogelijk is. Om toegang tot de website te krijgen moet je je wel even registreren.
Bron: http://www.onderwijsvanmorgen.nl/

DIGIN

DIGIN staat voor digitale informatievaardigheden via het web. Op de website van DIGIN ( http://www.digin.nl/) kunnen leerlingen een digitaal (zoek)logboek bijhouden voor het maken van een presentatie, werkstuk of spreekbeurt. Er wordt via stappen gewerkt die allemaal moeten worden ingevuld. De stappen zijn: starten, vragen, zoeken, vinden, kiezen en terugkijken. De ingevulde vragen leveren steeds een gedateerd verslag op die bij de docent netjes uitgeprint kan worden ingeleverd. Het geeft docent en leerling een structuur om tot betere kwaliteit te komen. De leerling maakt als het ware - begeleid door de docent - een kladwerkstuk waarin hij zelfs informatie mag kopiëren. Als beiden overeenstemming hebben bereikt over het kladwerkstuk moet het werkstuk in eigen woorden met duidelijke vermelding van bronnen worden gemaakt. Veel leerlingen van de Berkel hebben al een gratis account. Wim van Bindsbergen heeft op onze school ervaring met deze werkwijze opgedaan.

vrijdag 3 april 2009

Architectuur en vormgeving

Het Nederlands Architectuurinstituut, Premsela en het Stimuleringsfonds voor Architectuur hebben, met steun van het ministerie van OCW, Spacesoup ontwikkeld. Spacesoup is ontstaan vanuit de overtuiging dat architectuur en vormgeving een plek in het onderwijs verdienen. Architectuur en vormgeving zijn immers overal om ons heen en beïnvloeden ons leven. Spacesoup stimuleert leerlingen te kijken naar de eigen leefomgeving en die van anderen. De leerlingen worden uitgedaagd vragen te stellen. Met behulp van het ontwerpproces vinden ze stapsgewijs oplossingen voor problemen die ze zelf signaleren. Je vind hier lessen voor vmbo/havo/vwo.
http://www.spacesoup.nl/component/option,com_frontpage/Itemid,1/

Bioplek

Bioplek is dé biologiesite voor het voortgezet onderwijs. Hier vind je over alle onderwerpen fraaie animaties. http://www.bioplek.org/site/zoeken.html Wij hebben een schoolabonnement op Bioplek.
Onder http://www.berkelvo.nl/ Vakken-Biologie vind je nog veel meer sites die je voor je onderwijs kunt gebruiken.

donderdag 2 april 2009

Technisch ontwerpen in het voortgezet onderwijs?

Onderstaande site is bedoeld voor docenten uit de boven- en onderbouw van het voortgezet onderwijs voor de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde, verzorging, techniek en ANW en het leergebied Mens en Natuur. Je treft hier lesmateriaal voor technisch ontwerpen en bijbehorende docentondersteuning aan. Via een overzichtelijke navigatiestructuur heb je toegang tot de producten uit een tweetal gesubsidieerde projecten.
http://www.techniek15plus.nl/

Oefenen met Nederlands

Cambiumned biedt leerlingen de mogelijkheid om zelf thuis te oefenen met grammatica, werkwoordspelling, spelling, woordsoorten, stijlfiguren etcetera. De leerling kan na invulling van de opdracht zelf kijken wat zijn score is en kan op deze manier oneindig oefenen met de Nederlandse taal.
Je kunt je leerlingen eveneens op de site van het Vakcollege Amersfoort laten oefenen voor Nederlands.

woensdag 1 april 2009

Volg zelf eens een les

Op TED-Talks (http://www.ted.com/index.php/themes) kun je filmpjes van inspirerende sprekers over de meest uiteenlopende onderwerpen vinden. Academic Earth (http://academicearth.org/subjects/) werd opgericht met als doel iedereen toegang te bieden tot onderwijs van wereldklasse. De docenten zijn afkomstig van universiteiten als Harvard en Princeton. Er zijn colleges te vinden over de meest uiteenlopende vakken. De colleges zijn los te bekijken, maar in sommige gevallen ook als complete serie (bijvoorbeeld over de kredietcrisis of de menselijke anatomie). Ze zijn eenvoudig doorzoekbaar op onderwerp en, als je jezelf registreert, ook te bewaren als favorieten.
Bron: http://www.onderwijsvanmorgen.nl/

ED*IT

In 2006 werd Teleblik (http://www.teleblik.nl/) gelanceerd, een website met audiovisuele bronnen voor het onderwijs. Teleblik is ontstaan uit een nauwe samenwerking tussen Beeld & Geluid, Stichting Kennisnet en Teleac/NOT. Op de NOT-beurs 2009 afficheerde Teleblik zich met de slogan: “Teleblik blijft (gratis)”. Teleblik blijft gratis (de vraag is voor hoelang), maar er gaat volgend schooljaar wel wat veranderen! Er komt nl. een commerciële versie naast Teleblik genaamd ED*IT, die gevuld zal worden met meer bronnen. Teleblik blijft ook gevuld worden met filmfragmenten van de Publieke Omroep, maar er wordt geen redactie meer gevoerd, wat consequenties heeft voor de dossiers, thema’s en vakindexen.
zie voor ED*IT: http://www.ed-it.nu/
Bron: LWSVO-nieuws

maandag 30 maart 2009

Digitaal kenniscentrum over de Tweede Wereldoorlog

Musea en instellingen die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog, hebben op internet een digitaal museum en kenniscentrum opgezet. Zij lanceerden http://www.wo2online.nl/ , een website met een zo compleet mogelijk overzicht van beschikbare en vooral betrouwbare kennis over de Tweede Wereldoorlog.

Mindmapping

'Mindmappen' is een manier om informatie beter te onthouden, maar ook om het denken creatiever te laten zijn. Er worden niet alleen maar woorden genoteerd maar het gedachtegoed wordt met lijntjes, pijlen en plaatjes in beeld gebracht. De effectiviteit van deze techniek staat al decennia vast. Wij presenteren veel met PowerPoint, maar je kunt ook heel goed een presentatie maken met een programma als het gratis Freemind. Voordeel is dat je in één pagina werkt en bij vragen uit het publiek niet hoeft te 'bladeren'. Op elke pc in de Mediatheek is Freemind geïnstalleerd.
Boek: Buzan, T. ; Buzan, B., Mindmappen : Voor een beter geheugen en creatiever denken (Amsterdam, 2007) Aanwezig in Mediatheek.
http://www.gratissoftware.nu/downloaden/freemind.php

donderdag 26 maart 2009

Handleiding Del.icio.us

Als je beneden klikt onder 'Favorieten van de Mediatheek' kom je op het Berkelvo-deel van Delicious.com. Delicious.com biedt de mogelijkheid om favorieten in plaats van op je eigen pc te bewaren op het internet. Je kunt hier je favoriete sites van tags (trefwoorden) voorzien. Op de pagina 'Berkelvo' aangekomen zie je alle sites die door de Mediatheek voor de vakken zijn geselecteerd. Als je vervolgens op een trefwoord in de tag-wolk rechts (onder all tags) klikt kom je alleen bij die sites waar dat trefwoord aan gehangen is. Naast de blauwe tag 'Berkelvo' (links boven, onder de blauwe balk) zie je de actieve tags. Als je een nieuwe zoektocht begint moet je soms eerdere tags wissen, anders combineert Delicious deze.
Ga je echter in de zoekbalk rechtsboven een zoekterm intikken dan kom je ook bij bookmarks van anderen. Je krijgt dan wel de hits van Berkelvo apart te zien. De andere bookmarks of favorieten zijn zeer verschillend van kwaliteit, houdt daar rekening mee! Je weet miet door wie deze zijn gemaakt. Ook hier moet je de actieve tag bij 'Berkelvo' wissen, anders blijft deze actief! De url van het berkel-deel van Delicious is: http://delicious.com/berkelvo.

woensdag 25 maart 2009

Lesmethoden online

In samenwerking met de Open Universiteit Nederland, stellen leraren en scholen nu complete lesmethodes voor vmbo, havo en vwo via internet gratis ter beschikking. Op de speciale website www.openmethodes.ou.nl zijn de eerste methodes te downloaden en dit aanbod wordt gestaag uitgebreid. Scholen en leraren kunnen deze schoolboekvervangende materialen inzetten, en ze eventueel ook nog op maat van hun leerlingen snijden. Het uitgangspunt bij het ter beschikking stellen is immers dat met respect voor het auteursrecht het lesmateriaal aangevuld en verrijkt kan worden. De kwaliteit van de open methodes is in handen van de auteurs, naar analogie van de open contentbeweging met bijvoorbeeld Wikipedia of de open source software (bijv. Linux). Gebruikers kunnen reageren op de aangeboden (delen van) lesmethodes.

De Contentcorner

De CONTENTcorner (http://www.contentcorner.nl/) is een systeem waarbij je direct kunt zoeken naar lesmateriaal van anderen. Als je een (gratis) account aanmaakt, dan kun je ook zelf materiaal arrangeren en publiceren. Het systeem zoekt in de database van Edurep. Edurep haalt metadata over (digitaal) leermateriaal op uit de collecties van verschillende aanbieders. Als je zelf lesmateriaal arrangeert en publiceert en je wilt dit via Edurep ontsluiten, dan wordt het materiaal eerst door de redactie van Edurep bekeken. De CONTENTcorner maakt dus gebruik van de voorziening van Edurep via een geavanceerde zoekmachine. Nadat een zoekterm is ingevoerd, kun je daarna je zoekactie verder verfijnen. Als je zoekaktie is geslaagd, kun je de url opslaan als favoriet (in het CONTENTcorner systeem) en hem je eigen metadata meegeven (of de aangeleverde metadata aanhouden). Vervolgens kun je je favorieten gebruiken om een eigen leerarrangement te maken. Dat arrangement kun je aankleden met kop, teksten, plaatjes, verwijzingen, etc. Vervolgens besluit je of je het arrangement wilt publiceren (beschikbaar voor iedereen) of alleen wilt sturen naar leerlingen/collega’s. Hoe dan ook, het arrangement wordt opgeslagen als een webadres.