dinsdag 24 november 2009

Anatomiebronnen

Op www.thinkanatomy.com vind je allerhande (Engelstalige) bronnen die met anatomie te maken hebben. Soms heeft een bron een medische invalhoek, soms krijg je afbeeldingen van het menselijk lichaam in allerhande poses die bedoeld zijn om te gebruiken bij tekenlessen. Je vind er ook educatieve films op Youtube.

Integratie mediaonderwijs in curriculum

De Doorlopende Leerlijn Mediawijsheid biedt een inventarisatie van activiteiten en materialen voor educatief medewerkers en maakt voor ontwikkelaars van (les)materiaal duidelijk waar ‘witte vlekken’ zitten in het aanbod. De gratis leerlijn is uitgewerkt voor 419 kerndoelen en eindtermen van 108 vakken en komt dit najaar online. De Doorlopende Leerlijn Mediawijsheid is een initiatief van het Nederlands Instituut voor Filmeducatie in samenwerking met Digital Playground, Kunstgebouw (Mediafabriek) en Stichting Leerplan Ontwikkeling.
Voor nieuws over mediawijsheid kun je terecht op www.mediawijsheid.nl.

Literatuurgeschiedenis

Literatuurgeschiedenis.nl is gereed. De middeleeuwse literatuur is al enige jaren beschikbaar en wordt inmiddels zeer veel gebruikt in het onderwijs en daarbuiten. Eind 2008 kwamen respectievelijk de Gouden Eeuw, de Achttiende Eeuw en de Negentiende Eeuw online; de literatuur vanaf 1900 is er nu aan toegevoegd. Een geschiedenis van de hele Nederlandse literatuur van ‘Hebban olla vogala’ tot Tirza. Als docent kun je toegang krijgen tot de didactische module van deze site door bij de redactie een gebruikersnaam en wachtwoord aan te vragen (vermeld daarbij a.u.b. naam, school+adres, mailadres). Met behulp van deze login kun je zelf logins voor afzonderlijke klassen aanmaken.

woensdag 18 november 2009

Webchair


De WebChair is een vernieuwd mobiel video systeem waarmee, via internet, een beeld- en geluidverbinding kan worden opgezet tussen school en een langdurig zieke leerling thuis. De WebChair is speciaal ontwikkeld voor het middelbaar en voortgezet onderwijs. Het systeem is op een bureaustoel gemonteerd zodat deze, met behulp van twee buddy's, eenvoudig verplaatst kan worden van het ene klaslokaal naar het andere. Het volstaat om de electriciteit- en ethernetkabel aan te sluiten om, via de WebChair, de beeld- en geluid verbinding met de leerling op afstand tot stand te brengen. Bij de zieke leerling thuis of waar hij of zij verpleegd wordt, volstaat een moderne PC of laptop met internetaansluiting en een webcam om de verbinding met school tot stand te brengen. Het camerabeeld van de WebChair op school wordt thuis op de PC of laptop van de leerling geprojecteerd. Omgedraaid wordt het beeld van de leerling thuis levensgroot op het beeldscherm van de WebChair in de klas geprojecteerd. Op onze school maakt één leerling gebruik van deze voorziening. Je kunt via de Mediatheek (Kamal) de stoel reserveren.

dinsdag 17 november 2009

Kijk in je brein

Website over de werking van het brein, gericht op leerlingen. De website http://www.kijkinjebrein.nl/#/intro bevat informatie over de hersenen, hersenonderzoek, mythes, spellen, proeven, afbeeldingen en links. Leuk is dat je interessante informatie kunt opslaan in het 'werkgeheugen' en vervolgens voor een werkstuk of presentatie kunt gebruiken. Initiatiefnemer van de website is prof. dr. Eveline Crone van de Universiteit Leiden. Ze is bekend van het wetenschappelijke boek 'Het puberende brein' dat in de Mediatheek geleend kan worden.

maandag 16 november 2009

Kijk op beoordelen

Ik wil hierbij de volgende site onder jullie aandacht brengen: http://portal.rdmc.ou.nl/kob/app/start.jsp. Met deze website 'Kijk op beoordelen' heeft het Ruud de Moor Centrum (Open Universiteit) een instrument ontwikkeld waarmee leraren hun beoordelingen bewuster kunnen gaan structureren en vormgeven. Ik weet dat wij op school een eigen wijze van beoordelen hebben, maar misschien kun je hierin tch handvaten vinden om het leerproces van onze leerlingen te verbeteren.
Bron: Nieuwsbericht 5 november 2009 Open Universiteit
http://www.ou.nl/eCache/DEF/2/16/023.html

Animaties Natuurwetenschappen

In samenwerking met Schoolbieb.nl (Vereniging van Openbare Bibliotheken) heeft eduMedia het genoegen je een gratis proefperiode op haar educatieve inhoud aan te bieden. De animaties behandelen diverse onderwerpen uit de natuurwetenschappen. Er zijn op dit moment zo’n 500 animaties, jaarlijks worden circa 50 nieuwe animaties ontwikkeld. Na de proefperiode stopt deze mogelijkheid. Geselecteerde animaties zijn dan slechts via Schoolbieb te benaderen.

zondag 15 november 2009

Les 2.0

LES 2.0 is een nieuw type leermiddel dat honderden digitale lesplannen zal omvatten bedoeld voor het voortgezet onderwijs. Het zullen digitale lesplannen zijn met een kwaliteitskeurmerk en gekoppeld aan de LES 2.0-leerdoelenmatrix, opgesteld in samenwerking met het SLO.
LES 2.0 is een initiatief van 27 scholen voor voortgezet onderwijs (Digilessen VO) en zes bekende erfgoedinstellingen: het Nationaal Archief, Beeld en Geluid, het Filmmuseum, Naturalis, het Rijksmuseum van Oudheden en het Museum Volkenkunde. LES 2.0 moet een belangrijke aanvulling vormen op het huidige aanbod van lesmateriaal en wordt mede mogelijk gemaakt door o.a. het ministerie van OCW. Het programma wordt in fasen ontwikkeld. Eerst zullen er lesplannen beschikbaar zijn voor Biologie (Tweede fase), Mens en Maatschappij (onderbouw) en Zorg en Welzijn (vmbo 3 en 4).
De kenmerken:
Afgeronde leereenheden, bescheiden omvang (1 lesuur), krachtige bronnen en eenvoudig bereikbaar via internet.
Helaas voor ons wordt de leerstof aangeleverd en vervaardigd in het SCORM-format dat alleen in elo-omgevingen werkt. Ik wil dan ook met dit artikel vooral jullie aandacht vestigen op ontwikkelingen die -als wij niets doen op onze school - volledig aan ons voorbij zullen gaan.
http://www.lestweepuntnul.nl/