maandag 29 maart 2010

NL Kids online

Om Nederlandse jongeren weerbaar te maken in hun digitale leefwereld is het nodig om ze aan de ene kant vaardigheden bij te brengen, of breder geformuleerd mediawijs te maken en aan de andere kant is het aanbieden van een veilige digitale omgeving noodzakelijk. Om de mediawijsheid te vergroten ligt er een belangrijke taak voor zowel ouders als docenten om aan te vullen op wat jongeren spelenderwijs en van elkaar leren. Voor het aanbieden van een veilige omgeving is het van belang om hoogwaardige content te ontwikkelen en kinderen via speciale browsers hier naar toe te leiden, om meer content te labelen op een manier die bekend is via de Kijkwijzer en om Internet Service Providers (ISPs) veiligheid in te laten bouwen.
Dit zijn de belangrijkste conclusies van de SCP-publicatie NL Kids online (maart 2010) van Jos de Haan. Op school zou je de rol van de Mediatheek als informatiebemiddelaar en -inkoper mijns inziens duidelijker moeten profileren.

woensdag 24 maart 2010

Daisy-spelers in Mediatheek

Een Daisy-speler is een apparaat voor het beluisteren van daisy-roms. Dit is een schijfje waarop gesproken tekst volgens een bepaalde structuur is opgeslagen. Daisy-roms zijn ook te beluisteren op een computer met bepaalde (gratis te downloaden ) software. Het is ook mogelijk de luisterbestanden van de Daisy-rom met een MP3 speler af te spelen, je kan dan alleen geen gebruik maken van de geavanceerde mogelijkheden tot navigeren met een Daisy-speler.

VictorReader Stream
Daisy boeken die zijn overgezet naar een geheugenkaart (SD-kaart) kunnen eenvoudig met dit apparaat afgespeeld worden. Naast de volledige Daisy functionaliteit beschikt de Stream ook over een MP3-speler, een memorecorder en een ingebouwd Nederlands- en Engelstalig spraaksynthese-programma voor het voorlezen van elektronische tekst in txt, xml en html bestandsformaat (geen meeleesscherm).

ClasssMate Reader
De ClassMate Reader is ontwikkeld om de vaardigheden in technisch- en begrijpend lezen te vergroten. Uniek is dat de ClassMate Reader beschikt over ingebouwde tekst-naar-spraak software. Diverse tekstbestanden (txt, xml, html) kunnen direct door de ingebouwde computerstem worden voorgelezen en op het meeleesscherm worden getoond. Er kan actief worden meegelezen met de meeleescursor die het voorgelezen woord laat oplichten. Naast het meeleesscherm heeft de ClassMate Reader nog een aantal belangrijke nieuwe opties. Door met je vinger of de speciale pen het scherm aan te raken, kan bijvoorbeeld interactief met de tekst worden gewerkt. Hiermee kan de gebruiker een gedeelte van de tekst onderstrepen, een notitie of markering aanbrengen in de tekst of het woordenboek activeren. Ook de ClassMate werkt met een SD-kaart waarop bestanden worden opgeslagen.

Materialen voor de Daisy-spelers van school
De leerlingen kunnen op onze school een van beide Daisy-spelers lenen bij de Mediatheek. Vervolgens kan bij de remedial teacher in het RT-lokaal op de begane grond materiaal geleend worden om met de Daisy-speler te beluisteren. Er zijn twee pakketten samengesteld met boeken in verschillende talen en oefenexamens (met name VWO-examens, volgend jaar zullen ook andere examens beschikbaar zijn). In samenspraak met de remedial teacher kan een oefenpakket samengesteld en geleend worden. Zij kan ook nadere uitleg geven over het gebruik van de Daisy-spelers en hoe deze zelf, al dan niet met vergoeding, aan te schaffen.

vrijdag 19 maart 2010

Online collega Engels

Een gratis digitale docent die in een half uur moeilijke grammaticaregels uitlegt, wie wil dit niet. Docent Engels Jeroen van Mierlo uit Deventer nam het initiatief. De scholieren kunnen een module kiezen over een bepaald grammaticaal onderwerp of een examnetekst. Zij krijgen dan les van een virtuele leraar die aantekeningen maakt op een schoolbord. Daarna kan de leerling een samenvatting en oefenstof downloaden.

woensdag 17 maart 2010

Handleiding voor sites in Google Apps

Je hoeft natuurlijk niet altijd het wiel zelf uit te vinden, een prima handleiding voor het online bouwen van een eigen site in Google Apps is al gemaakt door de Jacob Daalderschool.

Naar een leerlijn informatievaardigheden

Langzaam maar zeker krijgt ons ICT-beleid handen en voeten. Belangrijk onderdeel zal in de toekomst een te formuleren doorlopende leerlijn informatievaardigheden zijn. Wij hoeven daarbij niet alles zelf uit te vinden. De SLO publiceerde al in 2007 Naar een leerlijn informatievaardigheden. De LWSVO, de landelijke werkgroep voor Mediathecarissen, heeft ook een leerlijn uitgegeven die via de Mediatheek te verkrijgen is. De leerlijn is een kader waarbinnen docenten hun informatieverwerkingsopdrachten vormgeven, rekening houdend met het niveau ("uitvoeringsronde") van de leerlingen. De Mediathecaris heeft een coördinerende rol in dit door het Oostvaarders- en Buitenhout College gepubliceerde document.
Normen voor informatievaardigheden in het VO vind je hier.

Weblog Digibord

Er zijn een groot aantal edublogs (weblogs die het onderwijs als onderwerp hebben), maar één hiervan wil ik hier speciaal onder jullie aandacht brengen. Dit blog van een leraar in het basisonderwijs behandelt namenlijk alleen zaken rondom digiborden in het onderwijs. De website is bedoeld om het onderzoek te steunen van deze docent naar de opbrengsten van het digibord bij het aanvankelijk lezen.

vrijdag 12 maart 2010

Recensies van software voor het onderwijs

Vives, vakblad voor (ict)vernieuwingen in het onderwijs, publiceert maandelijks in haar papieren en digitale versie besprekingen van software voor het voortgezet en basisonderwijs. Een mooie start als je als vakgroep op zoek bent naar nieuwe software.

donderdag 11 maart 2010

Linken naar TeleblikNeem Teleblik materiaal eenvoudig op in je digitale lesmateriaal en presentaties. Link naar Teleblik vanuit bijvoorbeeld PowerPoint, Word, Digibordsoftware of de ELO!
In Teleblik krijg je onder 'Deel deze uitzending' directe links (URL's) naar een uitzending, fragment of montage. Kopieer en plak de URL in je digitale lesmateriaal en link zo direct naar uw favoriete video's in Teleblik. Onder 'Deel dit ...' staan twee links. De bovenste link geeft de video met daarnaast extra informatie. De onderste link toont alleen de video; handig wanneer je de video bijvoorbeeld wilt gebruiken in een toets.

maandag 8 maart 2010

Rapport over ELO

Hoewel dit bij ons op school nog niet speelt houdt de invoering of het onderhouden van een elo (electronische leeromgeving) menige schoolleiding bezig. Gelukkig kunnen wij als relatieve laatkomer leren van de ervaring van andere scholen. Onlangs verscheen een rapport van Danny Streelder, stagiair van Hogeschool Utrecht, dat hij in opdracht van de overkoepelende saMBO~ICT: een zelfstandige organisatie van en voor alle MBO-instellingen maakte. “Het hoofddoel van dit rapport is de lezer inzicht te geven in hoe elektronische leeromgevingen op dit moment worden gebruikt in het middelbaar beroepsonderwijs, zijn de huidige functionaliteiten voldoende voor de toekomst, en welk pakket (open/closed source) past het beste in de ultieme omgeving?” Toegegeven het betreft hier het mbo, maar toch. Een implementatiewijzer - een lijst met do's en dont's - van H. van Gennip en F. Eerkens is hier te vinden.

woensdag 3 maart 2010

Vrij Beeld en Geluid

Op het weblog van MrsSmoke vind je verwijzingen naar openbaar te gebruiken beeld- en geluidsmateriaal. Dit is een belangrijk item voor scholen want als je bijvoorbeeld iets op YouTube publiceert en je gebruikt een muziektrack van een cd, dan ben je strafbaar. Let wel altijd op de 'Terms of use' die de geselecteerde webpagina's van mevrouw Smoke hanteren. Soms ben je verplicht om te citeren, of mag je het niet overal publiceren!

dinsdag 2 maart 2010

(Digitaal) toetsen

Onlangs was ik op een themadag van Kennisnet over digitaal toetsen. Een veertigtal medewerkers van verschillende scholen over heel Nederland waren aanwezig. Naast het gebruik van bijvoorbeeld Wintoets op scholen voor het SE ging het vooral over het Centrale Examen in de CBT-vorm (Computer Based Testing). Wat eigenlijk naar voren kwam is dat het overheidsbeleid niet eenduidig is. Door te hoge kosten is er nu een aangepast meerjarenplan digitale examens, waarin niet alle eerdere vakken meer mee doen. Verder is de verwachting dat in 2015 25% van de scholen één of meerdere digitale examens afneemt. Er zit echter geen (overheids)dwang achter en over 100% dekking wordt niet gesproken. Verder vonden veel aanwezigen het jammer dat leerlingen niet konden oefenen en de software van het CBT-examen op het moment zelf onbekend is voor leerlingen. De software –Examentester - waar nu mee wordt gewerkt wordt over zo’n drie, vier jaar ook weer vervangen. Er zitten dus heel veel haken en ogen aan digitalisering van de examens en dan hebben we het nog niet eens gehad over de extra taken die dit voor systeembeheer op scholen met zich mee brengt.
Een opsteker was wel de nieuwe site Schoolexamensvo van VO-raad, het Platform-VVVO , SLO en Kennisnet. Deze partners hebben ervoor gezorgd dat deze site docenten en schoolleiders de informatie en hulpmiddelen biedt om samen schoolexamens zo in te richten dat ze met recht een waardevolle plek binnen het eindexamen innemen. Er zijn hier handreikingen, protocollen en checklisten te vinden. Verder vind je er een quickscan en een digitale scan kwaliteitszorg.

Google Apps voor dummies

De site van Suzan Walther en Hans Hak biedt een veelheid aan informatie en cursussen voor docenten om ict-toepassingen in de dagelijkse praktijk te integreren. Daar ook kwam ik een screencast tegen die de onderdelen van Google Apps uitermate duidelijk visueel uitlegt. Doe er je voordeel mee! Kijk ook verder eens op deze site en zie dat er heel veel gratis cursusmateriaal is voor onder meer gebruik van Hot Patatoes, Moodle, Arrangeertools etcetera. en als deze termmen nu abacadabra voor je zijn, klik dan de onderdelen eens aan voor een korte introductie.