dinsdag 26 juni 2012

Historische kranten

Leerlingen proberen in de Mediatheek nogal eens kranten- of nieuwsartikelen te vinden via Google. Veel verder dan nu.nl en een paar toevallige hits kom je dan niet. Als je weet waar je moet zoeken is het echter wel mogelijk om Nederlandse kranten - zelfs vanaf 1618 tot nu - te raadplegen vanaf je scherm. Als een leerling voor bijvoorbeeld het vak geschiedenis of het eindwerkstuk relevant krantenonderzoek wil doen, dan staat hem of haar in de Mediatheek een aantal bronnen ter beschikking. Ten eerste de Krantenbank met artikelen uit de landelijke bladen en opiniebladen vanaf ongeveer 1995. De Actuele Documentatiebank (AD) heeft wat meer recentere dossiers op trefwoord, profiel en vak. Tevens biedt de AD je internetbronnen en boeksuggesties. Beide databanken zijn alleen te raadplegen in de Mediatheek. Een steeds grotere selectie Nederlandse kranten uit de periode 1618-1995 (nu vijf miljoen pagina’s) is echter voor iedereen gratis toegankelijk via de website van de Koninklijke Bibliotheek (KB), die eenvoudig te doorzoeken is. Vervolgens kan je een afbeelding van de originele krant inzien, daar tekst of een PDF van maken en zo opslaan.
De site Historische Kranten zal - volgens Informatieprofessional - eind dit jaar zo’n negen miljoen pagina’s moeten bevatten. De database kan onder meer gebruikt worden om politieke ontwikkelingen te volgen (maatschappijleer), het eerste gebruik van bepaalde woorden naar boven te halen (Nederlands), uit te zoeken wat krantenredacties op een bepaald moment interessant vonden (geschiedenis), vergelijkingen te maken tussen taalgebruik en invalshoeken van kranten uit dezelfde tijd (verschillende vakken), de berichtgeving over de opeenvolgende economische crises vergelijken (economie) en zo zou je nog wel wat toepassingen kunnen verzinnen. Vergeet Google, leer echt zoeken.

woensdag 20 juni 2012

Geld nodig voor je innovatieve ict-project?

Mi&i is een initiatief van de vakvereniging i&i met als doelstelling om innovatie op het gebied van zinvol en verantwoord gebruik van ICT in het onderwijs te prikkelen. De Vereniging is ervan overtuigd dat informatica geen uitgesproken bètavak is. Het heeft zovele facetten, van alfa tot bèta, dat iedere leerling erin aan zijn trekken kan komen. Het verouderde beeld dat informatica een vak voor nerds is, bestrijdt de vereniging dan ook ten zeerste. Leerlingen (in het VO) kunnen via de website Mi&i een minisubsidie van maximaal € 150 aanvragen om een innovatief ICT idee uit te werken. De mooiste en innovatiefste projecten dingen mee naar de Mi&i Award, wat ook nog eens een bonus van € 100 kan opleveren!
Voorwaarden:
Alleen leerlingen kunnen een subsidie aanvragen ter hoogte van maximaal €150 per project voor het vak informatica/ict of voor een profielwerkstuk. Vo- en mbo-leerlingen kunnen deze subsidie gebruiken om soft- of hardware of andere materialen aan te schaffen die nodig zijn om hun opdracht uit te voeren. Voorwaarde is dat het uitgevoerde idee het onderwijs of de maatschappij ten goede komt.
a. Vooraf moet een projectplan ingediend worden met kostenraming (zie site) ;
b. De kostenraming mag geen werkuren bevatten, alleen materiaalkosten;
c. Een begeleidend docent tekent het projectvoorstel en is hiermee eindverantwoordelijk.
En: De aanvragen kunnen worden ingediend tijdens het schooljaar, exclusief de schoolvakanties. Elke aanvraag krijgt binnen 14 dagen een reactie/ontvangstbevestiging, aldus de initiatiefnemers.

maandag 18 juni 2012

GeoGebra

Onlangs is GeoGebra op de leerlingpc’s geïnstalleerd. Deze educatieve software voor wiskunde heeft al vele prijzen gewonnen in Europa en de VS. GeoGebra is een gratis pakket dat meetkunde en algebra met een interactief rekenblad combineert. Het werd in 2000 ontwikkeld door Markus Hohenwarter aan de Universiteit van Salzburg voor het wiskundeonderwijs op de middelbare scholen. GeoGebra is een dynamisch meetkundepakket. Leerlingen kunnen constructies met punten, lijnen, lijnstukken en vectoren ontwerpen en deze vervolgens op dynamische wijze veranderen. Het dynamisch aspect van GeoGebra laat leerlingen toe om eigenschappen beter te begrijpen en zelfontdekkend te leren.
Vergelijkingen en coördinaten kunnen meteen worden ingevoerd, waardoor het programma in staat is om zowel met getallen, vectoren en punten om te gaan. Met GeoGebra is het dus ook mogelijk om met variabelen te werken voor getallen, te rekenen met vectoren en punten, afgeleiden en integralen van functies te berekenen en er zijn ook commando’s om bijvoorbeeld nulpunten of extrema te berekenen. Het programma heeft een online handleiding en een helpfunktie, maar handige workshops voor docenten vind je hier en hier en specifieke uitleg van eerste- en tweede graads funkties vind je hier. Een driedelige videohandleiding is op YouTube te vinden. En YouTube is ook de plaats van het eigen kanaal van GeoGebra
Je kunt met het programma zelf ook applets maken. Applets zijn interactieve JAVA webapplicaties. Je kunt ze maken, maar ook zoeken en vinden op pagina’s van andere wiskundeleerkrachten als An Gielen en bijvoorbeeld op de lezingenpagina van Paul Gerard van de Veen en op de oude Wiki van Markus Hohenwarter zelf.
Bijblijven doe je met de pagina van “Jemp”, een goede scoop.it pagina voor gebruik van het programma in het onderwijs. Het mag duidelijk zijn: er is al veel lesmateriaal beschikbaar. Hier enkele voorbeelden die ik via Google vond: Math4all en Griekse wiskunde met GeoGebra. Veel succes en … je kunt het programma natuurlijk ook gewoon thuis op je pc zetten.

dinsdag 12 juni 2012

Bespaar met printen

Het komt nogal eens voor dat leerlingen (en docenten) pagina’s van websites proberen uit te printen. Dat gaat echter niet zonder meer! Alle toeters en bellen van de webpagina komen vaak mee en dat kost veel papier en inkt. Tekst selecteren en dan printen lukt ook lang niet altijd. Knippen en plakken is vaak de gekozen oplossing, maar dan neem je vaak ongewenste lay-out mee. Het resultaat is dan natuurlijk niet goed, waarna alsnog wordt gepoogd om er in Word of een andere tekstverwerker iets moois van te fröbelen. Dat kan echter anders! 

PrintFriendly is bijvoorbeeld een handige tool. Wanneer je webpagina's wilt afdrukken kopieer je de url in het daarvoor bestemde tekstveld van PrintFriendly om vervolgens op Print Preview te klikken. Je ziet dan het artikel zonder toeters en bellen en ook zonder reclame. Je kan dan nog de afbeeldingen bij het artikel verwijderen, de grootte van de letter aanpassen, het artikel opslaan als PDF of mailen. Gedeelten van de tekst kunnen ook vóór het printen nog verwijderd worden. Ik heb het uitgeprobeerd en het werkt meestal prima, maar Printfriendly heeft met sommige webpagina’s moeite. Bij artikelen van nu.nl gaat de applicatie soms zelf in de tekst selecteren waarna een uitgekleed artikel overblijft. Soms mis je de header, soms een gedeelte van het artikel. Er zit geen logica in. Dat is natuurlijk jammer, maar meestal werkt hij goed. Je kunt de tool eventueel toevoegen aan je browser.

Print what you like is een andere tool. Deze applicatie geeft echter in eerste instantie de hele pagina - met advertenties, etcetera - weer.Voordat je afdrukt kun je wel weer allerlei bewerkingen doen, zoals advertenties of afbeeldingen verwijderen. Maar je kunt ook juist een afbeelding of een deel van de pagina isoleren en uitprinten. Als de tekst in grote letters is geschreven, kan je hem met Print What You Like ook kleiner maken of andersom. Je bent ook niet gebonden aan het originele lettertype. Verder kun je ook een aantal pagina's (van dezelfde of andere sites) onder elkaar zetten en samen afdrukken. Wie het bestand wil bewaren om later nog eens te bekijken, kan het opslaan als PDF. Je kunt ook hier de tool als favoriet opnemen in Internet Explorer of toevoegen aan Google Chrome.PDFmyUrl is een tool waarmee je eigenlijk alleen een PDF van de webpagina maakt. Die kun je dam printen, maar een echte oplossing is dit niet, want een simpel artikel kost je al gauw 4 of 5 pagina’s. Wat wel heel mooi is, is dat je in je PDF opmerkingen kunt plaatsen en de tekst kunt markeren. Voor het doen van onderzoek is dit dus eigenlijk een heel handige tool. Vervolgens sla je zo de door jouw geselecteerde artikelen op.

Gaat het je maar om een deel van een webpagina of een logo of afbeelding of wat dan ook. gebruik je in Windows 7 het Knipprogramma. Je kunt de screenshots opslaan als gif-, jpg-, png- en HTML-bestand. Werk je nog met XP dan kun je daarvoor het gratis Snippy downloaden en installeren (Bron: André Manssen).

donderdag 7 juni 2012

Webmix Huiswerkbegeleiding

De Mediatheek heeft op Symbaloo een webmix Huiswerkbegeleiding gemaakt speciaal voor leerlingen van de 7de klas, de begeleiders in de huiswerkuren en de ouders. De pagina is ingedeeld volgens de kleuren die ook in de Mediatheek gelden, dus: oranje voor aardrijkskunde, blauw voor wiskunde en rekenen, bruin voor de talen, rood voor verzorging en groen voor biologie. Alle oefeningen op de webmix werken met feedback, dus de leerling kan geheel zelfstandig oefenen. Ik wil hier speciaal wijzen op een aantal blokjes. Hoobble is een huiswerkapplicatie die gratis te downloaden is. Nadat de docent een account heeft aangemaakt op Hoobble kan hij of zij hier het huiswerk invoeren. Als leerling kun je een docent volgen (ook via je smartphone!) en ook als ouder kun je het opgegeven huiswerk bijhouden op pc en smartphone.

Leren leren is een blokje over studievaardigheden evenals Leren is een makkie. Als je op dit blokje klikt zie je in de rechterbalk een informatie over studievaardigheden. Last but not least: er is een Community Studiebegeleiding bij de digitale school. Niet alle linkjes werken meer, maar de oefeningenpagina is goed te gebruiken. Onder meer vind je hier stappenplannen die je zo als handout kan geven aan de leerlingen.
Alle applicaties zijn gratis, maar vaak moet je wel een account aanmaken. Met Drillster, WRTS en Flash Cards kun je gebruik maken van de overhoorlijsten van anderen (die kunnen dus soms incorrect zijn!), maar je kunt ook zelf lijsten maken.

dinsdag 5 juni 2012

Over grafieken, data en Infographics

Data en visualisering van data zijn hot. Interactieve kaarten (bv. buienradar) en (interactieve) grafieken zijn onder meer het resultaat. In zogenaamde Infographics worden data gevisualiseerd als een combinatie van tekst en beeld. Infographics zijn er in de vorm van een kaart, grafiek, instructieve tekening of een interactieve applicatie. In Infographics maak je data begrijpelijk. We hebben het hier al eerder over datajournalistiek gehad als een nieuwe vorm van kennisoverdracht. Ook in het onderwijs bieden Infographics natuurlijk mogelijkheden om onze kennis te vergroten. Dat kan door gebruik te maken van bestaande Infographics op het digibord  (voorbeelden zoeken in Google-afbeeldingen), maar de leerlingen kunnen natuurlijk in een les ook zelf iets maken. Dat kan heel simpel: Mijngrafiek en Grafiektool zijn Nederlandstalige online tools om grafieken te maken (Bron: Manssen). Voor diegenen onder ons die zweren bij PowerPoint zou je gebruik kunnen maken van Oomfo voor PowerPoint (gratis download). Voor Google-apps gebruik je Gadgets. De input kan overal vandaan komen, bijvoorbeeld uit een eigen onderzoekje, maar met Google Public Data kun je je eigen grafieken maken met publieke (overheids)data, evenals met Statline. Met Google Trends en Google Insights kun je zelf onderzoek doen naar zoektermen.

Gegevens van een onderzoek of database zien er altijd uit als ellenlange tabellen die vaak onmogelijk zijn om per stuk te bekijken. Om de boodschap eenvoudig en aantrekkelijk over te brengen, worden deze gegevens dus omgevormd tot visueel aantrekkelijk grafieken of illustraties.Dat kun je zo groot maken als je zelf wilt. Een leerling kan een betrekkelijk kort onderzoek visualiseren met bovengenoemde software, maar de professionele journalistiek is op zoek naar open (overheids)data om die te visualiseren. Een beweging als Hack de Overheid probeert de overheid te bewegen om meer data openbaar te maken. De overheid heeft een plaats waar de open datasets te vinden zijn en ook het Cbs maakte data openbaar. Van deze datasets kun je zeker zijn, deze zijn betrouwbaar. Je vindt ook veel data op bijvoorbeeld ManyEyes , Visual.ly of Venngage en kunt deze op aantrekkelijke wijze visualiseren. Pas wel op, want elk gebruiker kan hier ook zelf zijn data uploaden, dus betrouwbaarheid is een issue. Voordeel is wel dat je natuurlijk als gebruiker ook zelf data kunt uploaden (lesopdracht) om vervolgens te visualiseren. 
Inleidingen op de werkwijze achter Infographics vind je hier en hier. Een belangrijke Scoop.it op dit gebied is van André Manssen.

De Universiteit van Tilburg begint dit jaar met een Engelstalige mastertrack waarin onderzoeksjournalistiek met data centraal staat. Het is een aanvulling van de pre-mastertrack Data Journalism die vorig jaar van start ging. Het zou natuurlijk mooi zijn als onze leerlingen nu al aan opdrachten uit dit boeiende vakgebied kunnen werken.

Lees ook: Datajournalistiek als bron voor het onderwijs, Regiohack: legale datajournalistiek, Google Insights en artikelen over Statline.

vrijdag 1 juni 2012

Zygote Body

De Google Body Browser is terug onder de naam Zygote Body. Sinds enkele maanden is het virtuele lichaam met al zijn functies weer te gebruiken op het digibord. Ik meldde hier al eerder dat er echter meer en betere alternatieven zijn voor de Google Body Browser.


Ik wil jullie ook nog wijzen op een portal waar heel veel, vooral Engelstalige anatomiebronnen zijn geselecteerd. Je vind hier sites die niet alleen medisch gericht zijn, maar die bijvoorbeeld ook kunstenaars helpen om het menselijk lichaam vanuit verschillende standen te kunnen tekenen/schilderen. Zeer interessant vind ik de applicatie Artnatomy, waarmee je gezichtsuitdrukkingen kunt simuleren en daarbij ook de betrokken spieren kunt tonen. Ga daarvoor op de Homepage van deze site naar Application en dan Level II. Het portal biedt echter nog veel meer anatomiebronnen. Neem er eens rustig de tijd voor.

Lees ook : Google Body Browser is gestopt