vrijdag 26 september 2014

Gratis Magazine WIJS

Het Magazine WIJS richt zich op ouders en opvoeders van kinderen van 5-15 jaar en geeft hen deskundig advies op het gebied van mediaopvoeding. Je vindt er informatie over de kansen en valkuilen van het online leven, interviews met jonge mediatalenten en een overzicht van de leukste apps voor het hele gezin. Daarnaast bevat het tips en tools, do’s en don’ts en checklists. WIJS is een uitgave van Vodafone, in samenwerking met Digibewust, Mediawijzer.net en Stichting Mijn Kind Online. In WIJS krijgen ouders tips, onder andere over het maken van afspraken, omgangsvormen op internet, overmatig gebruik van digitale media en het aangaan van online vriendschappen. Ook krijgen ouders handvatten om een gesprek met hun kind te beginnen. Magazine WIJS is gratis verkrijgbaar in alle winkels van Vodafone en Belcompany. Je kunt het echter ook downloaden of online lezen, ga hiervoor naar mediawijsheid.nl/ouders
Over de beweegredenen om een magazine over mediawijsheid uit te brengen zeg Klaske de Jonge, Directeur Corporate Affairs & Strategy Vodafone Nederland: “Kinderen gebruiken steeds vaker smartphones, tablets en laptops. Ze zijn hier heel handig mee, maar moeten vaak nog leren er verantwoord en veilig mee om te gaan. Het is lastig voor ouders om toezicht te houden op wat kinderen online doen en meemaken. WIJS biedt handvatten om kinderen actief te begeleiden bij het gebruik van mobiele apparaten en ze wegwijs te maken in de online wereld.”

Om ouders en opvoeders nog meer een hart onder de riem te steken geef ik hier ook nog een greep uit de gepubliceerde onderzoeken van het laatste kwartaal over mediaopvoeding. Hoe beïnvloedt ‘online’ onze maatschappij? Deze vraag was de aanleiding voor een onderzoek van KPN, uitgevoerd door TNS NIPO. Enkele resultaten: 25% van de Nederlanders whatsappt of mailt huisgenoten ook als ze thuis zijn, 44% vindt online zijn een verrijking voor het lever en 50% van de jongeren vindt altijd online zijn heel belangrijk.
Basisscholen moeten veel vaker tablets gebruiken voor de lessen. Dat vindt 78 procent van alle kinderen in Nederland. Het blijkt uit een onderzoek van het NOS Jeugdjournaal.
Web Wijsheid Wetenschap, het www van mediaopvoeding is een Adviesrapport van het Lectoraat Nieuwe Media in vorming en onderwijs van Driestar Hogeschool over de stand van zaken rondom mediaopvoeding gericht op kinderen van 0 t/m 11 jaar. Het rapport is geschreven door Henrieke van Dam van de Universiteit Leiden. De Driestar is een lerarenopleiding met een reformatorische identiteit te Gouda.

Natuurlijk kun je veel over het onderwerp lezen, maar maak het vooral ook zelf als opvoeder/ouder mee. Ervaar wat online leven betekent en welke consequenties of voordelen dat met zich mee kan brengen. Ouders (opvoeders) vinden recente kennis over het opgroeiende kind in vele boeken, maar sinds begin 2010 ook online in De Opvoedingscanon, 51 Korte hoofdstukken, ontwikkeld op initiatief van de gemeente Den Haag. De opvoedingscanon is samengesteld onder leiding van René Diekstra, Lector Jeugd en Opvoeding aan de Haagse Hogeschool. Een breed spectrum aan thema’s passeert de revue: van de fysieke groei van kinderen, zoals de ontwikkeling van de hersenen, tot de betekenis van buitenspelen en mediawijsheid. In de (Haagse) opvoedingscanon wordt aangegeven hoe belangrijk de rol van ouders is, ook als kinderen in de puberteit zijn. Onder het lemma Mediawijsheid (Lemma 50) staat als ondertitel: Altijd online, nooit onder toezicht. Kinderen zijn dan misschien technisch wel handig, maar ze zijn vaak niet in staat om media-inhoud goed te begrijpen. Dus ook hier wordt het belang aangegeven van regels en afspraken over het gebruik van media. Moeilijk, omdat de schooljeugd op het voortgezet onderwijs nu juist in de leeftijd is waarop de invloed van ouders het minst is.

Voor eventuele vragen met betrekking tot het online leven van jongeren kunnen ouders van onze leerlingen ook altijd contact op nemen met ondergetekende, Mediacoach van de Vrijeschool Zutphen VO.

maandag 15 september 2014

Betrek jongeren bij de democratie

De democratie wordt elk jaar gevierd op 15 september, op de Internationale Dag van de Democratie. Deze dag dient ons eraan te herinneren dat de noodzaak van het bevorderen en beschermen van de democratie nog altijd even urgent is, zeker in de huidige roerige tijden. De Internationale Dag van de Democratie werd door de Verenigde Naties in 2007 in het leven geroepen en werd voor het eerst gevierd in 2008. 15 September 1997 was de dag dat de Interparlementaire Unie (een wereldorganisatie van parlementen) een Universele Verklaring voor de democratie aannam, waarin de beginselen van de democratie, de elementen en de uitoefening van een democratisch bestuur staan beschreven. Ook in Nederland wordt deze dag gevierd om mensen te laten beseffen hoe belangrijk het is dat ze in vrijheid hun stem kunnen laten horen. Het thema van dit jaar is 'Engaging Youth on Democracy'. Hoe kunnen we jongeren meer betrekken bij democratie?

Als je dit thema - dat natuurlijk ook morgen, de derde dinsdag in september speelt - in de klas wilt behandelen kun je gebruik maken van onder meer verschillende Teleblikpagina’s. Teleblik heeft videomateriaal geselecteerd op een pagina over de Internationale Dag van de Democratie en een over Prinsjesdag. Inleidend materiaal over democratie vind je ook op Schooltv en op de site van de Derde Kamer. Videomateriaal over de Grondwet vind je hier.

In het domein Mens en maatschappij stelt Kerndoel 44: De leerling leert op hoofdlijnen hoe het Nederlandse politieke bestel als democratie functioneert en laat zien hoe mensen op verschillende manieren bij politieke processen betrokken kunnen zijn. Dit kerndoel kun je ook uitstekend behandelen bij een les over Prinsjesdag. Achtergronden van Prinsjesdag vind je op de site van Parlement en Politiek en op de site van de Rijksoverheid, waar je tevens lesmateriaal aantreft. Werkbladen en docentenmateriaal vind je hier.

donderdag 11 september 2014

Eindelijk rust!

In een eerdere blogpost signaleerde ik een wereldwijde trend die tegen het digitale geweld in juist de positieve kanten van een offline leven wil benadrukken. Ik gaf toen enkele voorbeelden van offline-projecten en publicaties over ervaringen. Deze trend zet door, in juli 2014 riep de Nationale Academie voor Media & Maatschappij nog iedereen op om zondag 6 juli offline door te brengen. “Dat is hard nodig omdat de jeugd nog maar moeilijk weerstand biedt tegen alle online verleidingen zoals gamen, Facebook en Whatsapp. Dit gaat soms zelfs gepaard met verminderde eigenwaarde, stressgevoelens, depressie, angsten en slaap- en concentratieproblemen”, aldus de Academie. Je kunt trouwens over deze zaken meer lezen op de speciale site ikbenoffline.nl.

Met de verbouwing die in de zomervakantie op onze school plaatsvond speelt de Mediatheek van de Vrijeschool Zutphen nu ook in op deze trend naar een herwaardering van offline. Op de begane grond hebben wij nu naast het computerlokaal en de Mediatheek een stilteruimte gerealiseerd. De verschillende functies van de Mediatheek hebben hiermee een duidelijker plek gekregen. Er is een nieuwe balans gevonden tussen het gebruik van sociale media én de behoefte om ook los te zijn van deze sociale media. Er was al langer grote interesse bij de leerlingen om in een stilteruimte individueel en rustig te kunnen werken. Dit terwijl er ook nog steeds de behoefte bestaat aan een ruimte voor groepjes, waarin ook gepraat kan worden en waar ICT-faciliteiten aanwezig zijn.

De huiswerkplek met Bibliotheek is nu een prikkelarme omgeving geworden waarin mobieltjes, Facebook, etc. even geen rol spelen. De mobiel moet dan ook uit en mag niet worden gebruikt. Hier leert de leerling op een prettige, ontspannen manier aan een stille werkplek. De stilteruimte is fysiek geheel afgescheiden van de ruimte waar de computers staan. Ook in deze computerruimte vind je trouwens nog enkele “analoge” werkplekken aan tafels, maar in deze ruimte heerst geen strikte stilte. Leerlingen werken hier immers veelal in groepjes aan de computers aan een opdracht, vaak met gebruikmaking van ICT.Het computerlokaal is nu gelukkig ook fysiek verbonden met de Mediatheek, zodat de Mediatheekmedewerkers het lokaal weer beter kunnen beheren en monitoren. Ik wil hierbij dan ook gebruik maken van de mogelijkheid om de medewerkers, die zich in deze vakantieperiode hebben ingezet om een en ander te realiseren, te bedanken. Bedankt, ook namens de leerlingen.